Content creatie

het creëren van magische, betekenisvolle, educatieve en onderhoudende inhoud

Wij creëren betekenisvolle, educatieve maar bovenal vermakelijke content in de vorm van boeken, series en games voor jong en oud wereldwijd. Ter voorbereiding doen we veel onderzoek om de in onze ogen juiste en meest indrukwekkende legendes te selecteren; legendes die ernaar verlangen verteld te worden. Soms is dit een moeilijke klus omdat de meeste van hen mondelinge verhalen zijn, die al generaties lang worden doorverteld.

Wij erkennen ons team en degenen die ons helpen om deze legendes te delen met het grote publiek van Afrikanen thuis en in de diaspora, internationale & regionale toeristen en de mensen die gewoon van het mooie continent Afrika houden.

De kronieken van Ubuntopia – Boekenverzameling
De inhoud van mondelinge geschiedenis is persoonlijk, ervaringsgericht en interpretatief omdat het, door zijn aard, steunt op de herinneringen, percepties en interpretaties van individuen. Hoewel alle redelijke pogingen zijn ondernomen om onnauwkeurigheden te vermijden, moeten de verhalen in dit boek niet worden opgevat als verklaringen van feiten of meningen die door de schrijver worden onderschreven. In feite bezit of claimt de schrijver geen van de twee mondelinge verhalen, maar heeft ze vertaald in twee korte graphic novels in het boek. De overkoepelende verhaallijn en alle afbeeldingen in dit boek zijn niettemin auteursrechtelijk beschermd.