Content creatie

Het selecteren van verhalen en legendes

Wij creëren betekenisvolle, educatieve maar bovenal vermakelijke content in de vorm van boeken, series en games voor jong en oud wereldwijd. Ter voorbereiding doen we veel onderzoek om de, in onze ogen, juiste en meest indrukwekkende legendes te selecteren; legendes die ernaar verlangen verteld te worden. Soms is dit een moeilijke klus omdat de meeste van hen mondelinge verhalen zijn, die al generaties lang worden doorverteld.

Wij hebben een team van specialisten om ons heen die ons helpen om de verhalen zo waarheidsgetrouw mogelijk te documenteren. Het kan voorkomen dat sommige verhalen iets worden aangepast. De reden hiervoor is om het aantrekkelijk te maken voor de doelgroep. Of soms ontbreken er onderdelen van verhalen. Hier geven wij een eigen invulling aan.

Disclaimer – De kronieken van Ubuntopia, boekencollectie
De inhoud van mondelinge geschiedenis is persoonlijk, ervaringsgericht en interpretatief omdat het, door zijn aard, steunt op de herinneringen, percepties en interpretaties van individuen. Hoewel alle redelijke pogingen zijn ondernomen om onnauwkeurigheden te vermijden, moeten de verhalen in deze boekenserie niet worden opgevat als verklaringen van feiten of meningen die door de schrijver worden onderschreven. In feite bezit of claimt de schrijver geen van de twee mondelinge verhalen, maar heeft ze vertaald in twee korte graphic novels in het boek. De overkoepelende verhaallijn, karakters van Ubuntopia en alle afbeeldingen in deze boekenserie zijn niettemin auteursrechtelijk beschermd.