Praatstok: wat kun je van een stukje hout leren?

Kijk eens goed naar Balla. Balla gebruikt een houten praatstok als hij een verhaal gaat vertellen en het belangrijk vindt dat iedereen goed naar hem luistert. Een praatstok is een oud Indiaans en Afrikaans middel om dingen in alle rust met elkaar te bespreken, zonder dat iemand ertussendoor roept of voor zijn beurt praat.

Hoe het werkt?  Je gaat samen in een cirkel zitten als er iets belangrijks moet worden besproken. Iedereen mag dan om de beurt de houten praatstok vasthouden. Zo kan iedereen zijn zegje doen. Je krijgt daarbij alle aandacht. Zo wordt ieders stem gehoord. Ook die van jou. Als je dat op deze manier doet, begrijp je anderen beter en zij jou. Dat is belangrijk, want samen weet je meer. Slim hè, om een probleem op te lossen met een stukje hout!